>> . 6 .

QBasic

,

CIRCLE

CIRCLE (, ), r,

:

  (, ) ;

  r ;

  .

CIRCLE (, ), r,

PAINT (, ), 1, 2

:

  (, ) ;

  r ;

  1 ;

  2 .

CIRCLE (, ), r, , k

:

  (, ) ,

  r ; ;

  k , :

   k < 1, ,

   k > 1, .

 

 

@Mail.ru