>> . . 10 .

4. -

 


4.5.

- : . .

1 . VM. NA, . . 1 .

(4.4.10) VM , nVM = N.

(4.5.1) VM .

1

(4.5.1) (4.5.2) , , , . .

:

.

, .

(4.5.3) . , . , , .

*.

    * ( ) . , - .

(4.5.3) R JVA. . , . , - .

(4.5.3) :

, (. 3.2). , , . . * ,

, , :

, , , , .

(4.5.5) (4.4.10), , :

(4.5.6) , .

: .

. k ≈ 10-23 / .

 

 

@Mail.ru