>> . . 10 .

5.

 


5.1.

( ), , . . , , . 1. .

3 , . , .
, . , , . . , V, , . .

. . .

. , . , , . .

: ( ) . , , . , , , *.

    * 6.12 ( 5).

, , , . : , , .

, : .

(. 5.1). , (), , , .

, , F' = pS, , a S . Δh = h2 - h1 ́, .

' = F' Δh = pS(h2 - h1) = p(Sh2 - Sh1).                     (5.1.1)

. V1 = Shlt V2 = Sh2.

A' = p(V2 - V1) = pΔV,

ΔV = V2 - V1 .

, .

, (5.1.2) . V2 < V1, ' < 0 (. 5.2).

, , ' : = -', , , , . , ,

A = -A' = -pΔV.                     (5.1.3)

, , ΔV = V2 V1 < 0, . , > 0: . , , ( < 0), ΔV = V2 - V1 > 0. .

(5.1.2) (5.1.3) , . ( = const), .

' .

(. 5.3). abcd, p1 = const, V b cd, , (5.1.2).

. , (. 5.4). , () , . - , V, V ab cd, 1 2 .

, ΔV, = pΔV. ' = = = pΔV, .

 

 

@Mail.ru