>> . 5 .

4.

,

8.

1

1. Word Pad.

2. .rtf ( \5\).

3. . , Delete .

4. _.rtf.

2

1. .rtf ( \5\).

2. , . . .

3. 1 .rtf .

3

1. WordPad. , .

2. .rtf,, .

3. ,

4. Enter.

5. 7

6. :

  , .
  , .
  .
  , .
  .
  , .
  , .
  .

7. .rtf.

4

1. .rtf ( \ 5\).

2. , , .

3. . :

  1) ;
  2) , ;
  3) ;
  4)
  5) ;
  6)
  7) , .

1.rtf.

5

1. .rtf ( \5\).

2. .

3. 5 , .

4. .rtf.

6

1. , rtf, .

2. ( ).

3. ..., , rtf .

4. . [-]. . . ٸ . . , .

5. .rtf .

7

1. 100.rtf ( \5\ ) . .

2. . , 100 . Co.rtf.

;

;

;

;

;

.

 

 

@Mail.ru